BEŽI MILE! Vozovi lete kroz Srbiju (svih 10,5 kilometara)!


Dvokolosečnom prugom Gilje-Ćuprija-Paraćin, na pruzi Beograd-Niš, na "koridoru 10", iako još zvanično nije puštena u saobraćaj, voze međunarodni putnički i teretni vozovi.

Reč je o 10,5 kilomatara nove pruge, koju je, u okviru modernizacije srpskih pruga, izgradila Kompanije "Italiana Construzione Caf" iz Italije, projektovane za brzine do 160 kilometara na sat.

Podizvođač na izgradnji pruge bilo je GIP "Konstruktor" iz Beograda.

"Levi kolosek, pušten je u saobraćaj 9. oktobra, a desni 9. decembra. Pruga je 24. novembra priključena na kontaktnu mrežu, koju je, sa signalnim uređajima izgradila kompanija "Simens", izjavio je danas Tanjugu inženjer "Konstruktora" na gradilištu Stefan Pavlović.

Saobraćaj se odvija bez problema, a radnici "Konstruktora" rade na rekonstrukciji Železničke stanice u Ćupriji, koju zaobilazi nova pruga.

Izgradnja pruge počela je u proleće 2013. godine, a finansirana je, sa novim železničkim mostom preko Velike Morave, kreditom Evropske investicione banke, u iznosu 16,2 milion evra. Investitotor je Železnica Srbije.