Da li Despotovcu preti ekološka katastrofa


Iako je opština u sudskom sporu sa firmom ASA „Vrbak” d. o. o. Lapovo, sa kojom ima ugovor o iznošenju smeća na 25 godina, odbornici Skupštine opštine izglasali odluku o poveravanju poslova gradskom komunalnom preduzeć.– Odbornici Skupštine opštine Despotovac na poslednjoj sednici stavili su van snage odluku o poveravanju poslova sakupljanja i odlaganja kućnog i komunalnog otpada firmi ASA „Vrbak” d. o. o. Lapovo, sa kojom je opština sklopila ugovor 13. juna 2008. godine.

Odbornici su odlučili i da opština gradskom Komunalno-stambenom preduzeću „Stan” od 15. decembra poveri sakupljanje i iznošenje smeća dok se na konkursu ne izabere najbolji operater.

Aleksandra Simić, portparolka austrijske kompanije ASA za Srbiju, za „Politiku” je izjavila da je ugovor, potpisan na 25 godina, validan sve dok se ne završi sudski spor, da ga je nemoguće raskinuti skupštinskom odlukom, što znači da opština neće moći da sprovede tender za novog operatera.

Opštinsko javno pravobranilaštvo, koje je i inicijator odluke o poveravanju poslova komunalnom preduzeću, 23. septembra Privrednom sudu u Kragujevcu podnelo je tužbu opštine Despotovac sa predlogom za određivanje privremene mere radi utvrđivanja da je raskinut ugovor sa firmom ASA „Vrbak”.

Uz tužbu je priložen „nalaz veštaka ekonomsko-finansijske struke u kome se konstatuje da je zbog povećanja cena komunalnih usluga, protivno zaključenom ugovoru, aneksu ugovora i Zakonu o komunalnim delatnostima, pravnim i fizičkim licima opštine Despotovac načinjena šteta od 45.243.800 dinara”.

Međutim, Privredni sud u Kragujevcu je odbio zahtev za uvođenje privremene mere do pravosnažnosti okončanja parnice, koja se pred istim sudom vodi zbog raskida ugovora.

Odbornici su bili u nedoumici da li će komunalno preduzeće moći da radi ovaj posao i upozorili da opština po Zakonu o komunalnim delatnostima ne može da poverava posao komunalnom preduzeću, već mora da raspiše javni poziv i da je za prijavljivanje na konkurs potrebno rešenje Republičke direkcije za komunalne delatnosti o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje ove delatnosti.

Mališa Alempijević, predsednik opštine Despotovac u prethodnom sazivu, koji je i sklopio ugovor, upozorio je odbornike da strateški partner firme ASA „Vrbak”, ASA „Eko”, zadužen za deponovanje smeća, može da raskine ugovor, pa neće imati gde da odlažu otpad.

– Ako je komunalno preduzeće samo paravan za neke druge poslove, jer vidim da u našem okruženju već postoje neki kontejneri, i ako će komunalno da ih uzme u zakup, bolje bi bilo da odobrimo kredit „Stanu” da kupi osnovna sredstva. Pošto smo sa „Vrbakom” već u sudskom sporu, bojim se da ne uđemo u opasnu avanturu koja će dosta da košta opštinu – ocenio je Alempijević.

Zlatko Marjanović je podsetio da su divlje deponije u svakom selu ekološka bomba i da će, ukoliko smeće ne bude izneto nedelju dana, od Strmostena do Medveđe doći o ekološke katastrofe.

– Komunalno preduzeće nema svoje kontejnere, ni mehanizaciju. Operativni plan postoji, a Skupština opštine donosi samo odluku o poveravanju poslova, a ne i o organizaciji poslova. Komunalno preduzeće raspisuje konkurs za izbor najpovoljnijeg privremenog ponuđača, a onda se vrši izbor javnog privatnog partnera – rekao je Stamenko Obrenović, direktor Komunalnog preduzeća „Stan”.

Vladan Milošević, koji je na sednici podneo ostavku na funkciju predsednika SO Despotovac, izjavivši da je „Vrbak” samovoljno podizao cene, na pitanje reportera „Politike” da li više ne važi ugovor sa ASA „Vrbak” odgovorio je da ne zna i da to pravnici treba da objasne.

– Ne znam koliko traje otkazni rok, ali nakon njega komunalno preduzeće bi trebalo da sakuplja otpad, nađe operatera po istim ili povoljnijim uslovima do izbora novog operatera na konkursu. Nakon konkursa, na kome i „Vrbak” može da učestvuje, postavićemo uslove da cene budu niže, a usluga iznošenja smeća kvalitetnija – rekao je Milošević za „Politiku”.

Aleksandra Simić je ocenila je da, suprotno nastojanjima države da privuče strane investitore, državni organi Republike Srbije na lokalnom nivou miniraju odluku vlade i premijera i svojim ličnim interesima daju prioritet.

– Čitav postupak je samo paravan za uvođenje nove kompanije u posao. Mi ćemo nastaviti da iznosimo smeće, jer nemamo pravni osnov za prekidanje posla. Nijedan od uslova za raskid ugovora nije nastupio, niti je prekršen ijedan segment propisan zakonom. Inače, otkazni rok ne postoji – kaže Simićeva za „Politiku”.

Korekcije cena

Prema rečima portparolke Simićeve, poslednja korekcija cena izvršena je 1. januara, tako da fizička lica plaćaju 141 dinar po članu domaćinstva, a pravna 27,26 dinara po kvadratu. Za kompanije sa većom kvadraturom, usluga se obračunava prema količini iznetog smeća. Posle nivelacije cena opština je prekinula kontakt sa našom kompanijom i pored naših napora da razgovaramo o poslovanju.

Građani zadovoljni uslugama

Građani kažu da cene nisu povećavane mesecima, da je čak račun posle majskih poplava bio znatno manji, a upoznati su i da komunalno nema kontejnere.

– Ne bi valjalo da se smeće nakupi na ulici. Zadovoljan sam dosadašnjom uslugom, jer se smeće redovno odnosi. Plaćam oko 150 dinara po članu domaćinstva, što nije mnogo. Kutija cigareta je 200 dinara. Nemam ništa protiv da neko drugi iznosi smeće, ali neće biti dobro ako rade aljkavo i zatrpaju nas smećem – kaže Dragan Miletić iz Plažana, koji za sedam članova plaća oko hiljadu dinara.

– Kad je vlast bilo briga za običan narod? Bilo bi lepo da cena bude manja, ali mislim da je to politička ujdurma – kazala je Vesna Dulović iz Despotovca.

Piše:Zorica Gligorijević
 
Izvor:Politika