Inspekcija pronašla nepravilnosti kod rakije iz "Podruma Riljac" iz okoline Paraćina


Poljoprivredna inspekcija je pronašla nepravilnosti kod "Podruma Riljac" iz Donje Mutnice kod Paraćina, saopšteno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.Sporni proizvod koji je inspekcija pronašla je rakija od šljive, u flaši od 1 litre, jačine 45%v/v, za koju je ustanovljeno da ne potiče od voća.  Pored "Podruma Riljac", inspekcija je pronašla još 9 proizvoda u drugim mestima koji takođe potiču od sirovina koje nemaju voćno poreklo i to su:

„SIMEKS“ doo, Subotica rakija od šljive, 1l ,45% v/v,

„Premijum produkt“ doo, Subotica rakija od šljive, 1l ,40% v/v,

„President Gold produkt“ doo, Subotica, rakija od šljive, 1l ,45% v/v,

„Podrum Ljubinković“ Bukovac, rakija od kajsije, 0,5l ,42% v/v,

Podrum „Pevac“ Kragujevac, žuta kajsija,0,7l ,40% v/v,

Podrum „Vojinović“ Pružatovac, Mladenovac, vukova vilijamovka, 0,7l,42% v/v,

SZR „IRIKO“, Beograd, šljivovica, rakija od voća, 0,7, 40% v/v,

STPUR „Podgorka“  Osečina, prepečenica, 1 l, 45% v/v,

„Protekst“ doo, Valjevo, rakija od kajsije, 1l ,42% v/v.

Po osnovu utvrđenih neusaglašenosti podneto je 141 zahtev sudiji za prekršaje odnosno prijava za privredni prestup.Van prometa stavljeno je 3.269 litara od čega je oduzeto  i uništeno 369 litara.Intezivne kontrole sprovode se svake godine u kontinuitetu sa ciljem zaštite potrošača i snižavanja broja registrovanih neusaglašenosti. Činjenica je da je i dalje visok broj neodgovornih proizvođača koji proizvode i u promet stavljaju proizvode (uglavnom rakije) kojima obmanjuju potrošače u pogledu porekla sirovine.

 

Autor: Pomoravske vesti