Inspektori rada pozvali građane da prijave rad na crno


Inspektori rada Odseka inspekcije rada za Pomoravski upravni okrug u Jagodini, pozvali su građane da prijave "rad na crno".

Oni ističu da je u prvom tromesčju ove godine na području Pomoravskog okruga, koga čine Grad Jagodina i opštine Ćuprija, Despotovac, Paraćin, Svilajnac i Rekovac zatečeno 187 lica na radu "na crno" i otkriveno pet neregistrovanih privrednih subjekata".

"U 130 delimičnih inspekcijskih nadzora iz radnih odnosa, od 1032 zatečena lica na radu, na radu "na crno", bez zaključenog ugovora u smislu Zakona o radu, bilo je 187 lica", rekla je šef Odseka Marina Stanić. 

Odmah posle kontrole inspektora poslodavaci su sa 167 lica zasnovali radni odnos, istakla je ona. 

"Podaci pokazuju da je prisustvo inspektora rada na terenu veoma neophodno, kao i da trend angažovanja bez pravnog osnova postoji, ne jenjava, a ovo iz razloga što je na tržištu rada i kapitala prisutna velika fluktuacija kako potreba za radnom snagom tako i pojava novoregistrovanih poslodavaca ili statusna promena poslodavaca", rekla je Stanić. 

Stanić je istakla da je i "dalje izražena pojava rada "na crno" u oblasti građevinarstva, naročito kada građevinarstvo više nije sezonska delatnost, zatim u oblasti trgovine, ugostiteljstva i usluga". 

Upravo iz tih razloga "akcenat u radu insektora i nadalje, u narednom periodu, biće, pre svega suzbijanje sive ekonomije, odnosno, nakon stupanja na snagu Zakona o inspekcijskom nadzoru, priorite je kontrola neregistrovanih privrednih subjekata odnosno obavljanje svih vrsta delatnosti van legalnih tokova", objasnila je Stanić. 

Ona je potsetila poslodavce da su "u smislu Zakona o radu, u obavezi da primerak, fotokopiju ugovora o radu ili drugi ugovor o radnom angažovanju, drže u prostoru u kome se obavlja delatnost, neka je to i gradilište, a ukoliko to nije tako, poslodavcu se na licu mesta izriče mandatna kazna od 50.000 dinara za preduzetnika, a za pravno lice 100.000 dinara, kao i za odgovorno lce u pravnom licu 10.000 dinara, uz mogućnost da polovinu kazne plati u roku osam dana". 

Stanić je istakla da je novina u radu inspektora rada "elektronski pristup Centralnom registru, što u mnogo čemu olakšava rad". 

"Inspektor na terenu uz pomoć tablet uređaja ima uvid u bazu podataka o licima koja su prijavljena na obavezno socijalno osiguranje", objasnila je Stanić i istakla da na ovaj način sama kontrola traje mnogo kraće, a inspektori svoj posao završavaju na terenu, a ne u kancelariji. 

U Odseku inspekcije rada u Jagodini radi šest inspektora rada, u oblasti radnih odnosa četiri i dva iz oblasti kontrole Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.