Obeležavanje Dana zaštite prirode Srbije


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Javnim preduzećem „Resavska pećina”, Despotovac, obeležiće u utorak 11. aprila 2017. godine u 11,00 časova, Dan zaštite prirode Srbije, na platou ispred Spomenika prirode „Resavska pećina”.

Dan zaštite prirode Srbije, koji se obeležava osmi put, će otvoriti državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, dr. Stana Božović, a prisutnima će se obratiti i predsednik opštine Despotovac Nikola Nikolić i Milica Petrović, direktor JP „Resavska pećina“, koji će tom prilikom obići i Spomenik prirode „Lisine“.

Zaštićene prirodne vrednosti su delovi prirode koji zaslužuju posebnu zaštitu zbog svoje osetljivosti, ugroženosti ili retkosti, a koji se zaštićuju radi očuvanja biološke, geološke, geomorfološke i predeone raznovrsnosti, prirodnih procesa i ekosistemskih usluga ili radi naučnog, kulturnog, obrazovnog, zdravstveno-rekreativnog i drugog javnog interesa.

Prirodnu baštinu opštine Despotovac odlikuju dva reprezentativna objekta geonasleđa, Spomenik prirode „Resavska pećina“ i Spomenik prirode „Lisine“, izdvojenih kao posebne prirodne vrednosti od izuzetnog naučnog, kulturnog, estetskog, turističkog i drugog značaja.

Spomenik prirode „Resavska pećina“ stavljen je pod zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja 1995. godine kao jedan od najznačajnijih i najlepših speleoloških objekata Srbije po bogatstvu i raznovrsnosti formi kristalnih ukrasa. Ovaj spomenik prirode predstavlja podzemni oblik krasa sa posebnim morfološkim i hidrografskim pojavama i oblicima.

Spomenik prirode „Lisine“ stavljen je pod zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja 1995. godine radi očuvanja osobenosti morfo-hidrološkog kompleksa i održavanja i unapređenja estetskih i drugih svojstava neposredne okoline, retkog primera jakog nekaptiranog kraškog vrela i jednog od najvećih bigrenih vodopada u Srbiji a čine ga izvor Veliko vrelo, njegov vodotok i akumulativni bigreni vodopad.