Opština Paraćin nije poštovala Zakon o javnim nabavkama


Opština Paraćin je u 2013. preuzela obaveze od ukupno 34,5 miliona dinara, nepoštujući Zakon o javnim nabavkama, objavila je u utorak Državna Revizorska institucija Srbije (DRI). Za nabavku hrane je potrošeno oko 18,1 milion donara dinara, a sa aproprijacija Direkcija za izgradnju i za izvođenje radova potrošeno je 16,2 miliona dinara bez sprovodjenja odgovarajućeg postupka javne nabavke i propisanih procedura u postupcima javnih nabavki. Opština Paraćin je, prema DRI, u 2013. bez postupka javnih nabavki potršila i 177.000 dinara za hemijska sredstva za čišćenje. Pri reviziji budžeta te opštine, DRI je kao nepravinost pronašla i to da je preuzela obaveze zaključenjem ugovora bez vrednosti za ugostiteljske usluge i benzin. Nepoštovanje Zakona o javnim nabavkama DRI je pronasla i u niškim opštinama Medijana i Pantelej, kao i u opstinama Kovin i Kula.