Rudari Resavice najavili štrajk


Sindikati Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja (JP PEU) Resavica pozvaće rudare na štrajk, ako se do 13. marta ne potpiše novi kolektivni ugovor ili produži važenje starog, koji se odnosi na obračun zarada.

"Od 16. marta organizovaće se jednočasovni štrajk upozorenja na početku svake smene, a ukoliko novi kolektivni ugovor ne bude potpisan ili produžen kontinuitet starog, po dogovoru od 22. januara, pozvaćemo zaposlene na potpunu obustavu rada od 20. marta do ispunjenja zahteva", odlučili su na zajedničkoj sednici Glavni odbor Sindikata rudnika JP PEU i Zajednički odbor Sindikata "Nezavisnost" Resavica.

Na sednici je formiran Štrajkački odbor, koji čine predsednici sindikalnih organizacija svih rudnika oba sindikata, koji su reprezentativni i koji će napraviti predlog za rešavanje problema, navodi se u odluci koju su potpisali predsednici dva sindikata, Goran Nikolić i Vukosav Ivanović, a koja je dostavljena Tanjugu.

Sindiklalnim organizacijama svih rudnika (devet) naloženo je formiranje štrajkačkih odbora, koji će sa poslovodstvom dogovoriti minimum procesa rada, "kako bi se obezbedila sigurnost jama i sačuvala rudnička imovina".

Ovu odluku sindikati su poslali ministarstvima rudarstva i energetike, finansija, privrede, rada i socijalne politike i direktoru JP PEU.

Reprezentativni sindikati JP PEU su kao predlog novog koletivnog ugovora uzeli modifikaciju starog, usklađenog sa novima Zakonom o radu, i sa onim već potpisanim za radnike Elektroprivrede Srbije (EPS), izjavio je danas Tanjugu Goran Nikolić.

"Nismo tražili ništa više nego što je to već dato novim kolektivnim ugovorima za radnike EPS, EMS, zdravstva... ali, i ne pristajemo da se rudarima dodatno umanjuju prava i smanji ionako bedna plata, najniža u istoriji", rekao je Nikolić.

Nikolić se požalio da vladini pregovarači dolaze na pregovore umorni, iscrpljeni od pregovora sa drugim sindikatima, navodeći 'vi ste nam peti, šesti od jutros', a često dolaze novi, koji pregovarački proces, po ko zna koji put, vraćaju na sam početak, drugačije tumačeći već dogovorena rešenja.

On je ocenio da "vladini pregovarači često ne razumeju rudarske termine o kojima pregovaraju, pa im je sugerisano da pre nastavka pregovora, obiđu neku od jama JP PEU i lično se uvere pod kojim uslovima rade rudari i kako sve to funkcioniše duboku u utrobi zemlje".

Nikolić kaže da su "pregovori doživeli krah 2. marta, kada je dopisom Ministarstva finansija, bez zaglavlja, pečata, potpisa, poništeno sve što je do tada dogovoreno".

U tom dopisu se traži smanjenje sredstva za lečenje obolelih rudara, rezanje visine stipendija za decu poginulih rudara, ukidanje novogodišnjih poklona za decu, poklona rudarima (jeftin sat) za odlazak u penziju, brisanje mogućnosti uvećanja zarada za rad nedeljom, tvrdi predsednik Sindikata rudara JP PEU.

"Za Ministarstvo finansija je sporna i visina toplog obroka za redovan i prekovremeni rad rudara, plaćanje članova čete za spasavanje, visina otpremnine za odlazak u penziju", rekao je Nikolić.

On ističe da je "sve ovo dozvoljeno Kolektivnim ugovorom preduzećima čiji radnici rade u mnogo lakšim uslovima".

Nikolić se nada da će na sledećim pregovorima, a možda već od sutra, "vladini pregovarači imati više fleksibilnosti i razumevanja za rudare, ljude koji rade najteži i najopasniji posao u ovoj državi, i doći do usaglašavanja stavova, kako bi Kolektivni ugovor bio potpisan pre otpočinjanja štrajkačkih aktivnosti".

Izvor:Tanjug