Više sredstava za socijalno ugrožene u Despotovcu


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je u sredu 15. marta ove godine u Palati „Srbija“ sa predstavnicima 123 lokalne samouprave potpisao ugovore o namenskim transferima namenjenim razvoju postojećih i uspostavljanju novih usluga socijalne zaštite.Prošle godine je za namenske transfere za bilo izdvojeno 400 miliona dinara dok će ove godine iz budžeta za tu svrhu biti izdvojeno 700 miliona dinara.Kako je rečeno, namenski transferi namenjeni su razvoju postojećih i uspostavljanju novih usluga socijalne zaštite (dnevni boravci, dnevni klubovi, pomoć u kući, prihvatilišta, prihvatne stanice, svratišta, stanovanje uz podršku, lični pratilac deteta, savetodavno terapijske usluge) u svim lokalnim samoupravama koje su ispod republičkog proseka razvijenosti. U ime Opštine Despotovac, Ugovor je potpisao Nenad Jovanović, zamenik predsednika Opštine Despotovac.
Budući da su sredstva za navedene namene u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja skoro udvostručena, Opština Despotovac će za navedene namene u 2017. godini imati na raspolaganju preko 4 miliona dinara i biti u prilici da preko Centra za socijalni rad znatno više pomogne socijalno ugrožene građane.