Zaživeo "otkup" kazne


Odloženo krivično gonjenje smanjilo broj sudskih predmeta u Despotovcu. Nagodba najčešća kod sitnih krađa i nasilja u porodici.Po osnovu odloženog krivičnog gonjenja, u Osnovno tužilaštvo u Despotovcu koje pokriva despotovačku i svilajnačku opštinu prošle godine slilo se 2.612.000 dinara.

Krivična dela nasilja u porodici, ugrožavanje sigurnosti i krađe čine najveći broj predmeta kojim se ovo tužilaštvo bavilo od decembra 2013. kada je pravosudnom reformom ponovo počelo da radi, posle ukidanja 2009. Trećinu predmeta tužilaštvo je završavalo kroz odloženo krivično gonjenje, trećina je odbijena, jer nema elemenata krivičnog dela, pa je tako samo trećina išla u sudski postupak.

Odloženo krivično gonjenje omogućuje počiniocima krivičnih dela, za koja je predviđena kazna zatvora do pet godina, da se dogovore s tužilaštvom i u predviđenom roku uplate određen iznos u humanitarne svrhe. Ukoliko dostave dokaz o uplati, krivična prijava se odbacuje, a ukoliko to ne učine, postupak je redovan. Dela za koja je moguća nagodba s tužilaštvom uglavnom su nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti i lake krađe.

- Iznos određuje tužilaštvo zavisno od materijalnog stanja okrivljenih. Država je ranije novac opredeljivala u humanitarne svrhe, a posle poplava, otvorila je poseban namenski račun za poplavljene na koji su se sva sredstva slivala godinu dana. Potom je otvoren račun za ovu vrstu kazni, na koji odlaze sva sredstva, a država ih usmerava - kaže Ivana Nedeljković, viši tužilački pomoćnik i portparol u Osnovnom tužilaštvu u Despotovcu.

Odlaganje krivičnog gonjenja je i način da se tužilaštvo oslobodi većeg broja predmeta na zakonit način. Od naredne godine tužilaštvo će sklopiti sporazum sa Crvenim krstom iz Svilajnca i Despotovca kako bi kod njih obavljali društveno koristan rad.

- Ova mera daje dobre rezultate, jer je malo povratnika, pošto znaju da odloženo krivično gonjenje mogu da iskoriste samo jedanput.

NASILjE U PORODICI U PORASTU

U DESPOTOVAČKOM tužilaštvu podvlače da je krivično delo nasilja u porodici u porastu za 10 procenata. Uglavnom je reč o psihičkom nasilju, pogotovu kod starijih ljudi koje su godinama u braku.

- Žene prijavljuju supružnike, ali u 90 odsto slučajeva dolazi do pomirenja. U postupak idemo kada oštećeni ima lekarski nalaz o povredama, a u centru za socijalni rad postoji istorija nasilja u toj porodici - kaže Ivana Nedeljković.